پنج‌شنبه 26 مرداد 1391 ساعت 22:20

اگر تا کنون به پایگاه کتاب های درسی که در لینک ها آمده است سری نزده اید ، می توانید به آدرس مورد نظر  http://www.chap.sch.ir  مراجعه کرده و آخرین تغییرات کتاب های درسی را برای سال تحصیلی جدید مشاهده کنید .    

   

    

بچّه های پنجم اگر می خواهند بدانند برای سال ششم ابتدایی ،  محتوای کتاب های جدیدشان چیست ؛ حتماً به این سایت مراجعه کنند .  

کتاب های سال ششم ابتدایی ۹ جلد شامل :  

فارسی (مهارت های خوانداری) ، فارسی (مهارت های نوشتاری) ، کار و فناوری ، آموزش قرآن ، هدیه های آسمان ، مطالعات اجتماعی ، تفکر و پژوهش ، ریاضی و علوم تجربی